Tjänster

Lantbruk:

Akutsjukvård                      

Förebyggande hälsovård och rådgivning:                                          

-genomgång besättningens hälsoläge

-kalvhälsa

-juverhälsa

-fruktsamhet, dräktighetsundersökning

Seminkompetens nöt

HPM-besök (Hälsopaket Mjölk Veterinär)

Smittskyddsamråd vid förprövning

Besättningsveterinär vid villkorad läkemedelsanvändning

 Häst:

Akutsjukvård

Kvalificerad tandvård, SLU utbildning steg 1-3

Förebyggande hälsovård och rådgivning:
-vaccinationer
-genomgång av din hästs hälsostatus
-foder/skötselrådgivning för en friskare häst
-betselrådgivning, utrustning, träning

Seminkompetens (AI) häst, dräktighetsundersökning

Id kontrollant och chipmärkning (SH)

Tibro veterinärstation tar även emot tandvårdskunder på vår nya klinik hemma på gården!

Smådjur:

Självklart tar vi emot smådjur på den nya stationen.

Vaccinationer, id märkning, kastrationer, tandvård och mycket mera för allas våra
sällskapsdjur.

Varmt välkomna till Tibro Nya Veterinärstation !

 

Tibro nya veterinärstation har erhållit stöd för investering av Ridhus för veterinärverksamhet